W sobotę, 21 czerwca 2014 roku w Białogardzie odbyło się spotkanie Rady Pastoralnej Odnowy w Duchu Świętym diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, wspólnej modlitwy, dzielenia się i słuchania rozeznawaliśmy istotne dla Odnowy w Duchu Świętym sprawy: podsumowanie rekolekcji zimowych w lutym 2014 r., rekolekcje letnie w lipcu 2014 r., warsztaty z o. J. Bashoborą w Licheniu, udział w czuwaniu Odnowy na Jasnej Górze w maju 2014 r.,  formacja liderów i animatorów, formacja w grupach Odnowy, strona internetowa, terminarz wydarzeń w Odnowie w Duchu Świętym w diecezji na rok 2014 i 2015.

Czas Eucharystii – „w środku” spotkania, bo o godzinie 13.00 – był również momentem oddania Panu omawianych spraw. Ponadto była to Msza św., podczas której Janina i Jerzy, członkowie grup Odnowy z Białogardu i Połczyna, udzielili sobie sakramentu małżeństwa, a my mogliśmy się za nich modlić.

W czasie spotkania szczególnie podkreślaliśmy konieczność systematycznej formacji członków grup Odnowy, począwszy od liderów i animatorów. Pomocą w formacji będzie Szkoła Animatora. Pierwsze spotkanie formacyjne odbędzie się 18 października 2014 r., a poprowadzi je ks. Radosław Siwiński.