Huta Ducha Świętego w Koszalinie zaprasza! 

Parafia Ducha Świętego w Koszalinie zaprasza serdecznie
na Hutę Ducha Świętego, która odbywa się w kościele Ducha Świętego w ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 19.00.

Huta Ducha Świętego to spotkania, które w całości poświęcone są DUCHOWI ŚWIĘTEMU. To ON jest w nich najważniejszy, to osobowe spotkanie wiernych z Żywym Bogiem obecnym
w Najświętszym Sakramencie.

„Huta” to jedynie forma , w której proponujemy wiernym różne aspekty wyrażania naszej wiary. Chcemy spotykać się aby „poddać się obróbce” Bożej Miłości, tak jak czyni się to
z najtrwalszymi metalami, w „temperaturze” modlitwy, refleksji, milczenia, „ostudzani” łaską Ducha Świętego.

Terminy Huty Ducha Świętego:
1) 27.11.2017 godz. 19:00
2) 29.01.2018 godz. 19:00
3) 26.02.2018 godz. 19:00
4) 30.04.2018 godz. 19:00
5) 28.05.2018 godz. 19:00

Dlaczego HUTA? Właśnie dlatego, że chcieliśmy zainspirować szczególnie młodych ludzi realizmem, a zarazem szaleństwem, bliskością, a jednocześnie tajemniczością Ducha Świętego. Trzeba przyznać, że Trzecia Osoba Trójcy Świętej – Duch nawet pod względem teologicznym ma najmniej publikacji, a i w naszej ewangelizacji bardzo często trudno nam przekazać Jej ŻYWĄ OBECNOŚĆ w naszym życiu. ŚDM, były dla nas światłem, aby nie tracić czasu i iskrą, że trzeba działać, trzeba zgiąć kolana do wspólnej modlitwy, zatrzymać młodego człowieka przed Najświętszym Sakramentem, by to nie nasze słowa go przemieniały, lecz sam Bóg w obfitości swoich darów
i owoców.

W pierwszym roku podjęliśmy tematy: DUCH ŚWIĘTY W BIBLIJNYCH SYMBOLACH: Ogień, Wiatr, Pieczęć, Tchnienie, Namaszczenie, Woda, Nałożenie Rąk.

Obecnie drugi rok ma ukazać nam: DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO W ŻYCIU WSPÓŁCZESNYCH ŚWIĘTYCH!

Trzeci rok będzie miał na celu wyostrzyć nasze spojrzenie na : DUCHA ŚWIĘTEGO W SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH: sakrament małżeństwa, sakrament kapłaństwa, sakrament pokuty i pojednania, sakrament namaszczenia chorych, sakrament bierzmowania, sakrament chrztu świętego.

Bardzo serdecznie prosimy czcigodnych księży proboszczów o przekazanie tego zaproszenia w ogłoszeniach parafialnych i zachęcenie oraz o przypomnienie księżom i animatorom odpowiedzialnym za młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, że Huta Ducha Świętego to dobre duchowe spotkanie formacyjne połączone z adoracją, uwielbieniem i możliwością skorzystania z sakramentu pokuty i skierowane właśnie do kandydatów do bierzmowania oraz do młodzieży i starszych z Koszalina i okolic.

Serdecznie Bóg zapłać!

Z całego serca zapraszam ks. Piotr Kozłowski