25 listopada 2017 roku w Szczecinku odbyło się spotkanie Rady Pastoralnej Odnowy w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Poświęcone było podsumowaniu najważniejszych wydarzeń i dotychczasowych działań, w tym działania diakonii oraz rozeznawaniu dalszej drogi i formy realizacji zadań diecezjalnej Odnowy w Duchu Świętym oraz Rady Pastoralnej wobec grup.

Ważnymi punktami spotkania były wspólna adoracja oraz Eucharystia. Poruszono między innymi takie tematy jak: rekolekcje diecezjalne, formacja we wspólnotach oraz w ramach Szkoły Ducha Świętego, zaangażowanie grup Odnowy w ewangelizację i pracę na rzecz parafii, jedność i współpraca między poszczególnymi grupami, zaplanowanie określonych działań na rozpoczynający się rok katechetyczno-duszpasterki pod hasłem „JESTEŚCIE NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM”. 

Członkowie Rady Pastoralnej:
– ks. Bogusław Fortuński – koordynator diecezjalny;
– Beata Trzmielewska – świecki koordynator diecezjalny (grupa „Droga Życia” z Wałcza);
– Jadwiga Wydziałkowska – diakonia modlitwy (grupa „Miłosierdzie Boże” z Koszalina);
– Beata Oleksiewicz – diakonia informacyjno-medialna (grupa „Gałązki Oliwne” z Rymania);
– Krzysztof Ukleja – diakonia ewangelizacyjna (grupa „Metanoia” z Kołobrzegu);
– ks. Grzegorz Grabowski – diakonia formacyjna (grupa „Oblubienica Ducha Świętego” z Wielenia)
– Zoja Meżerycka (grupa „Betania” ze Szczecinka);
– Iwona Mieczkowska (grupa „Święta Rodzina” ze Słupska)
– Jacek Arciszewski (grupa „Nazaret” z Piły);
– Anna Urbanowicz (grupa „Dzieci Boże” z Białogardu).

 

Anna Urbanowicz – diakonia informacyjno-medialna