Ks. Grzegorz Grabowski – diakonia formacyjna

 

Do wykorzystania przez OPIEKUNÓW GRUP Odnowy w Duchu Świętym z:
Programu duszpasterskiego Kościoła Katolickiego w Polsce na rok 2017-2019 

DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ


ROK 1 – TEMAT: ODKRYWANIE OSOBY I DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

HASŁO: „JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM” (Dz 2, 4)

SYMBOL: OLEJ KRZYŻMA – NAMASZCZENIE I NAŁOŻENIE RĄK

 

ROK 2 – TEMAT: MISJA W MOCY BOŻEGO DUCHA

HASŁO: „W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO”

SYMBOL: JĘZYKI OGNIA

 

ADRESACI: Wszyscy ochrzczeni: zarówno ci, którzy już byli bierzmowani, jak również ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają. Wierni powinni otrzymać możliwość odkrywania działania Ducha Świętego w ich życiu.

 

CELE:

  • EWANGELIZACYJNY – odznacza się równowagą w sferze działań tj. znane formy przepowiadania (głoszenie słowa, katecheza, rekolekcje ewangelizacyjne bądź kerygmatyczne) oraz towarzyszenie wierzącym w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego na różnym poziomie życia parafialnego, bądź promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary.

  • INICJACYJNY – dowartościowanie roli mistagogii chrzcielnej w przepowiadaniu; ukazanie związku i jedności pomiędzy bierzmowaniem, a chrztem i Eucharystią oraz podkreślanie wyboru Jezusa za swego Pana i Zbawiciela. Ponadto ważne jest, aby odkrywać przynależność do Kościoła. Czerpanie ze źródła mocy jakim są sakramenty, wierny ma przez swoje zaangażowanie uczestniczyć w procesie budowania Kościoła.

  • FORMACYJNYma polegać na budzeniu u bierzmowanych świadomości obdarowania Duchem Świętym oraz odkrywaniu relacji z osobą Ducha Świętego dla budowania i prowadzenia Kościoła.

  • SPOŁECZNYodkrywanie darów Ducha Świętego prowadzić ma do służby (diakonii). Owocem tego ma być zaangażowanie się w parafii, jak również na forum społecznym, np. w dziedzie politycznej, gospodarczej, kulturowej, edukacyjnej i socjalnej.

    Materiały, w formie zeszytów dostępne są w każdej parafii, u ks. proboszcza lub w biurze parafialnym.