Zimowe rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym – Koszalin, 8-10.02.2019 r. – Rozeznawanie posług i charyzmatów (ZAPROSZENIE I PROGRAM)

Zapraszamy członków, sympatyków i osoby związane z ruchem charyzmatycznym na rekolekcje zimowe Odnowy w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Rekolekcje poprowadzi ks. prał. dr Wojciech Nowacki, wykładowca teologii dogmatycznej w WSD w Łomży, członek Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym (przez 12 lat pełnił funkcję przewodniczącego), członek podkomitetu ICCRS ds. Europy Wschodniej. Temat: Rozeznawanie posług i…