Jubileusz Ducha Świętego?

XX-lecie Grupy Odnowy w Duchu Świętym, Metanoia,  parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu

W dniu 23.11.2013 miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w życiu Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „METANOIA” z Kołobrzegu. Świętowaliśmy  jubileusz 20-lecia powołania Grupy przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP – Bazylika w Kołobrzegu. Powstała ona z potrzeby serca, wspólnego spotykania się i osobistego doświadczenia łaski Bożej. W ten sposób zrodziło się w nas pragnienie życia w Duchu Świętym.

Dziękujemy Panu Jezusowi, że prowadzi nas przez te lata, że trwamy we wspólnocie i doświadczamy Jego mocy i działania.

Do wspólnego świętowania Jubileuszu zaprosiliśmy Grupy Odnowy w Duch Świętym z Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. O godzinie 10:00 nastąpiło przywitanie i zawiązanie Wspólnoty przez Ks. Dawida Andryszczaka – naszego opiekuna. Następnie odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu i konferencja Ks. Dawida oraz Eucharystia z homilią Ks. Bogusława Fortuńskiego. Pierwszą część uroczystości zakończyło godzinne uwielbienie Pana Boga i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Drugą częścią świętowania był wspólny obiad, herbata, kawa i ciasto, wspólne spotkania i rozmowy, świadectwa, wspomnienia i przebywanie razem. Jest to świadectwo wiary, znak jedności i węzeł miłości.

„… nic nie zdoła odłączyć nas od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie naszym Panu”     (Rz 8,39) 

Szczęść Boże

Jadzia z Kołobrzegu

Jeden komentarz

 1. „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie,
  taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.
  (1 Tes 5, 16-19)
  Tymi słowami św. Paweł wzywa nas do dziękczynienia Bogu w każdej sytuacji naszego życia, ponieważ radość w Panu, świadomie wybierana i pielęgnowana, staje się dla człowieka siłą do pokonania wszelkich przeciwności. Z pomocą modlitwy dziękczynnej otwieramy się pełniej na bezinteresowną miłość Boga do nas i uczymy się przyjmować dary Boże oraz wykorzystywać je zgodnie z Jego zamysłem. Z kolei świadomość, jak bardzo Bóg nas obdarza, mobilizuje nas do większej miłości bliźniego.
  Wezwanie do dziękczynienia i otwarcie na działanie Ducha Bożego w nas było tematem przewodnim spotkania Grup Odnowy w Duchu Świętym, zorganizowanym w dniu 23 listopada br. przez konkatedralną Grupę Odnowy „Metanoia” w kaplicy pw. Aniołów Stróżów w Kołobrzegu z okazji XX-lecia istnienia Wspólnoty. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli i opiekunów duchowych kilkunastu Grup Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, którzy razem z jubilatami we wspólnej modlitwie dziękowali Panu za otrzymane łaski i dary Ducha Świętego. Spotkanie było dla uczestników również okazją do refleksji nad dotychczasową służbą oraz rozważań nad celem bycia w Odnowie w Duchu Świętym, o potrzebie ewangelizacji poprzez odnowę własnego życia i ukazywanie świadectwa o działaniu Boga w swoim życiu.
  Eucharystii dziękczynnej przewodniczył Diecezjalny Koordynator Odnowy w Duchu Świętym, ks. Bogusław Fortuński, który swą charyzmatyczną formację duchową rozpoczynał we Wspólnocie „Metanoia”, świętującej swój XX-letni jubileusz.
  Dziękując Bogu za ich służbę dla Kościoła, życzymy Bożego błogosławieństwa na kolejne lata, aby nadal z radością otwierali się na Ducha Świętego i z miłością dzielili się z innymi doświadczeniem żywego Boga.

Comments are closed.