W piątek 20.01.2017 roku 41 osób z 8 wspólnot (z Kołobrzegu, Koszalina, Słupska, Bobolic, Białogardu, Rymania) wyruszyło  w kierunku Łodzi, aby wziąć udział w SESJI FORMACYJNEJ POD HASŁEM „CUD UZDROWIENIA” prowadzonej przez Damian Stayne z Wielkiej Brytanii, niesamowitego, charyzmatycznego, a przede wszystkim otwartego na Ducha Bożego człowieka.

Damian Stayne jest  założycielem brytyjskiej katolickiej wspólnoty kontemplacyjno-charyzmatycznej „Cor Lumen Christi”(Serce i Światło Chrystusa), stawiającą Eucharystię w centrum swojego życia. Została założona przez Damiana Stayna w 1990 r., obecnie jej siedzibą jest Chertsey w Anglii niedaleko Londynu. Wspólnota posługuje na całym świecie głosząc słowo, które jest potwierdzane znakami i cudami. Wspólnota działa na prawach papieskich.

Cor Lumen Christi rozwija swoje powołanie na trzy sposoby:

– przez budowanie wspólnot modlitewnych wokół Eucharystii, które są proroczymi znakami Królestwa Bożego,

– poprzez wychodzenie do innych ludzi (zwłaszcza katolików), by zachęcać do życia w intymnej komunii z Bogiem, a przez to umożliwić pełnię życia w Duchu Świętymi, zgodnie z powołaniem otrzymanym na chrzcie św.,

– oraz przez służbę i dzieleniem się z biednymi i potrzebującymi.

Podczas sobotniej sesji z Damianem Stayne – człowiekiem, którego wiara jest porównywana do tej Apostołów, doświadczyliśmy,  że cuda opisane w Ewangelii  dzieją się tu i teraz, na naszych oczach. Jezus przychodzi z uzdrowieniem i uwolnieniem do potrzebujących. Byliśmy świadkami cudów uzdrowienia u ponad 300 osób (spośród ok.2000 zgromadzonych na hali).

Konferencje nt uzdrawiania, wzbogacane  licznymi świadectwami, przeplatane były uwielbieniem prowadzonym przez Mocnych w Duchu oraz modlitwami o uzdrowienie. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, a modlitwę w godzinie Miłosierdzia prowadziła  siostra Beata ze wspólnoty z Bobolic.
„Czas ten był przede wszystkim cudownym przeżyciem uzdrowienia duszy i ciała. Był to czas spotkania żywego Boga, który ma moc i chce działać przeze mnie i przez ciebie siostro i bracie. Powołuje nas tu i teraz !
To spotkanie otworzyło mi oczy, było wiele uzdrowień i poprzez prawdziwe cuda Pan przemawiał do naszych serc.
Czy ty też chcesz w imię moje to czynić?… .
Bóg pochwycił moje serce w całości. Pragnę iść za światłem Chrystusa z pokorą i miłością do wszystkich, których postawi na mojej drodze i głosić Bożą Miłość, która nigdy nie ustaje…ale trwa na Wieki
CHWAŁA CZEŚĆ I DZIĘKCZYNIENE ŻYWEMU BOGU ZA SOBOTNIE SPOTKANIE! BÓG JEST WIELKI! AMEN”  –
Dorota

 

galeria zdjęć: https://koszalin.odnowa.org/wp-admin/post.php?post=7387&action=edit&lang=pl.

Sesja z Damianem Steyne na Youtube: www.youtube.com/watch?v=9ODp_OHYQ4I.

świadectwo: https://koszalin.odnowa.org/?p=7488

Więcej na temat wspólnoty znajdziesz na stronie Cor Lumen Christi.