Dzień jedności

W sobotę 21 listopada wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej spotykają się na dniu jedności. Miejscem spotkanie jest kościół pw. św. Ignacego z Loyoli. Będzie ono miało następujący porządek: 10:30 Zawiązanie wspólnoty 11:00 Eucharystia 12:15 Poczęstunek 13:15 Konferencja: „Tożsamość Odnowy Charyzmatycznej” – Michał Frąckowicz z Mocnych w Duchu 14:15 Grupy dzielenia 15:15 Ogłoszenia 15:30…

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO), czyli
Seminarium Odnowy w Duchu Świętym

Od wtorku 22 września rozpoczynamy Seminarium Odnowy w Duchu Świętym – cotygodniowy cykl 10 spotkań – zapraszamy nawet jeżeli czytasz te słowa kilka tygodni później. Rozpoczniemy je w kościele p.w. św. Józefa przy katedrze Eucharystią o godzinie 17:00. Dalsza część spotkania w sali nr 103 przy ulicy Chrobrego 7. Seminarium jest swego rodzaju czasem rekolekcji, odpowiedzią na potrzebę nieustannego nawracania się do Chrystusa, a także przygotowanie nas do zdecydowanego i osobistego przyjęcia osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Te dwie łaski duchowe często przychodzą łącznie w doświadczeniu zwanym w różnych częściach świata „chrztem w Duchu Świętym” lub „wylaniem Ducha Świętego” lub „odnowieniem w Duchu Świętym”. Rozumiane są najczęściej jako osobiste przyjęcie łaski chrześcijańskiej inicjacji i umocnienie w chrześcijańskiej służbie dla Kościoła i świata; do dawania świadectwa wiary; uczynienie nas prorokami życia, prorokami nadziei, prorokami radości.

„Wielbi dusza moja Pana” – XV Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym 2009

W imieniu Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym, pragnę zaprosić wszystkich, którzy pragną doświadczenia radosnej wspólnoty wiary, którą ożywia Ducha Święty, do udziału w XV Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym. W dniach 15 i 16 maja spotkamy się u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej, aby wsłuchiwać się w natchnienia Bożego Ducha i podejmować nowe wyzwania dla owocnego uczestnictwa w budowaniu Kościoła Chrystusowego.

W gronie Koordynatorów rozeznajemy, że „miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14) do szczególnej troski o młodzież. To wezwanie pragniemy podjąć szczególnie w gronie liderów i animatorów, w pierwszym dniu naszego Czuwania. Chodzi o przynaglenie do podjęcia duchowej walki o zdobycie młodych dla Chrystusa, o otwarcie ich serc na moc Ducha Świętego i uchronienie ich przed licznymi zagrożeniami duchowymi. Jesteśmy przekonani, że Duch Święty pragnie ożywić w naszych sercach tę miłość, która nikomu z nas, niezależnie od wieku i zaangażowania, nie pozwoli na obojętność wobec losu młodego pokolenia.