Wielkanoc 2013

Potrzebujemy Ciebie, Zmartwychwstały Panie… my, ludzie trzeciego tysiąclecia! Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego” (Jan Paweł II) Niech Zmartwychwstały Chrystus Król i Dawca Pokoju przeniknie swoim światłem i łaską trudne, niespokojne „teraz”, niech stanie pośrodku, uciszy i rozjaśni każdy…