Życzenia na Wielkanoc 2018

„Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.” Mk 16, 6 Daj nam, Panie, odwagę szukania i spotykania w naszej codzienności Ciebie – Boga Żywego. Niech Twoja miłość, Zmartwychwstały Chryste, przemienia nasze serca, napełnia je wielką radością, głębokim pokojem i umiłowaniem życia. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą koordynatorzy diecezjalni…